Talkootoiminta

Talkoiden toteuttaminen

 

Talkootoiminta / ratojen kunnostaminen toteutetaan seuraavasti:

 • Talkoista ilmoitetaan kotisivulla ja infotaan jäsenyhdistyksiä
 • Yhteisiä isompia talkoita on tarpeen mukaan pitkin kesää
 • Pienempiä tiettyihin kunnostustöihin kohdistuvia talkoita on viikoittain
 • Uutena muotona on tiistaitalkoot klo 17:00 - 20:00. Tällöin valvojalta saa pieniä askareita.
 • Kysy lisää vastuuhenkilöiltä (ks. organisaatio)

Talkoiden kirjaaminen

 • Ratapaviljongissa on päiväkirja, johon toivotaan kaikkien osallistujien kirjaavan käyntikertansa
 • Talkoiden johtohenkilöstö kirjaa kaikki talkootunnit ylös jokaisella kerralla - edellyttää aina osallistujan kuittausta - talkoon peruste pitää kirjata täsmällisesti (yleinen siivous ei ole hankkeeseen sisältyvää talkoota)

Yhdistyksellä on talkoovakuutus

 

Kunnostamisen aikataulu

2018

 • Hirviradan uusi ampumakatos
 • Elektroninen hirvi
 • Kompostoiva inva-WC
 • WC -rakennus (vesivessa) 
 • Ratakohtaiset korjaustyöt