Talkoot

Talkoiden toteuttaminen

 

Talkootoiminta / ratojen kunnostaminen toteutetaan seuraavasti:

 • Hankkeen 2022-24 talkoot kohdistuvat tiettyihin rakennuksiin tms kohteisiin ja ne toteutetaan pienryhmissä tai isompina tapahtumina
 • Isommista talkoista ilmoitetaan kotisivulla ja infotaan jäsenyhdistyksiä

Hankkeen talkoiden kirjaaminen

 • Talkoiden johtohenkilöstö kirjaa kaikki talkootunnit ylös jokaisella kerralla - edellyttää aina osallistujan kuittausta - talkoon peruste pitää kirjata täsmällisesti (yleinen siivous ei ole hankkeeseen sisältyvää talkoota)

Yhdistyksellä on talkoovakuutus

   

  Hankkeen kohteiden aikataulu 2024

  • Hirviradalle 75m ampumakoppi
  • Toimintaradan "taulukehikot" ja varasto