Talkoot

Talkoiden toteuttaminen

 

Talkootoiminta / ratojen kunnostaminen toteutetaan seuraavasti:

  • Hankkeen 2022-23 talkoot kohdistuvat tiettyihin rakennuksiin tms kohteisiin ja ne toteutetaan pienryhmissä tai isompina tapahtumina
  • Isommista talkoista ilmoitetaan kotisivulla ja infotaan jäsenyhdistyksiä

Hankkeen talkoiden kirjaaminen

  • Talkoiden johtohenkilöstö kirjaa kaikki talkootunnit ylös jokaisella kerralla - edellyttää aina osallistujan kuittausta - talkoon peruste pitää kirjata täsmällisesti (yleinen siivous ei ole hankkeeseen sisältyvää talkoota)

Yhdistyksellä on talkoovakuutus

 

Hankkeen kohteiden aikataulu 2022

  • Hirviradan ampumakatoksen suojaluukut
  • Toimintaradan turvarakenteet ja "taulukehikot" sekä varasto
  • Turvaliput ja valot kaikille radoille

Hankkeen kohteiden aikataulu 2023

  • Hirviradalle 75m ampumakoppi
  • Hirviradan näyttösuoja oikeaan päätyyn
  • Toimintaradan suojavalli