Järjestyssääntö

KEURUUN AMPUMAURHEILUKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koko rata-alueella, lisäksi eri radoilta löytyy ratakohtaiset tarkemmat määräykset ja ohjeet.

Tervetuloa Keuruun Ampumaurheilukeskukseen.

Tätä ampumarataa pitää Keuruun Ampumaratayhdistys ry.

Ratavastaava on Jukka Salonen 040-506 3386.

Ratamestareiden yhteystiedot ja kartta rata-alueesta ovat ohessa.

Radan osoite, koordinaatit ja ajo-ohje radalle on merkitty oheiseen karttaan sekä ampumakatosten infotauluille.

Jokainen ampuja kirjaa käyntinsä sekä laukausmäärän ja kaliiberin ratakohtaiseen seurantavihkoon.

 

1. Nämä järjestyssäännöt koskevat sekä ampujia että muita radalla liikkujia. Jokaisen tulee huolehtia, ettei omalla toiminnallaan aiheuta häiriötä tai vaaraa muille henkilöille.

2. Yleisestä järjestyksestä rata-alueella huolehtivat ensisijaisesti Keuruun Ampumaratayhdis­tys ry:n määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä, vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

3. Kilpailuissa on aina oltava ammunnanjohtaja. Harjoituksissa, joissa on enemmän kuin yksi ampuja, on aina nimettävä ammunnan valvoja.

4. Ampumaradalla ovat ampuma-aikojen puitteissa oikeutettuja ampumaan yhteisöt ja henkilöt, joilla on lupa radan käyttöön.

         AMPUMA-AJAT:                MA – PE       klo 08:00 – 20:00

                                                  LA                klo 08:00 – 18:00

                                                  SU                klo 12.00 – 18:00

Kilpailut: Kilpailupäivinä lauantaisin ja sunnuntaisin ampuminen on sallittu klo 08:00 – 20:00, kun ne on ilmoitettu ympäristölautakunnalle vuosi-ilmoituksessa.

Rata on suljettu: Uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, pääsiäispäivä, 2. pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, helluntai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

5. Henkilöllä, jolla ei ole hallussapitolupaa ammuttavaan tai vastaavaan aseeseen, on aina asetta käsiteltäessä oltava henkilökohtainen, luvan omaava 18 vuotta täyttänyt valvoja välittömässä lähei­syydessä.

6. Radalla saa ampua vain merkityllä ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle kyseinen rata on tarkoi­tettu. Ampumarata-alueen maksimi sallittu kaliiberi on 10 mm. Muut rajoitukset on ilmoitettu ratakohtaisissa ohjeissa.

7. Radalla saa käyttää vain siellä olevia, sinne tarkoitettuja ratalaitteita. Tahallinen rata­laitteisiin ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

8. Aseen käsittely radalla:

  • Aseen saa ladata vain ampumapaikalla
  • Muutoin ase on oltava aina lataamattomana, lukko auki/taitettuna tai suojuksessa
  • Kilpailuissa on käytettävä ns. turvalippua SAL:n sääntöjen mukaisesti
  • Ampumapaikalla ase on aina pidettävä suunnattuna ampumasuuntaan
  • Aseen käsittely on kielletty, jos ampumapaikan etupuolella on henkilöitä
  • Lopetettuasi ammunnan, varmista että ase on tyhjä!

9. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka radan pitäjä on tehtävään hyväksynyt.

10. Yleisö saa oleskella vapaasti sille varatuilla alueilla. Vaara-alueelle (ampumapaikkojen etupuolelle) meneminen ilman valvojan lupaa on ehdottomasti kielletty.

11. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

12. Aseet ja päihteet eivät sovi yhteen. Päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena aseen käsittely on ehdottomasti kielletty.

13. Tahallinen vahingonteko ja ilkivalta ilmoitetaan aina viranomaisille.

 

 

Keuruulla        25.5.2017 

Ratavastaava                                        Jukka Salonen

 

 

ENSIAPUTARVIKKEET OVAT RATAPAVILJONGIN TOIMISTOSSA JA LUOKASSA.

Ampumarata-alue