Järjestyssääntö

KEURUUN AMPUMAURHEILUKESKUKSEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa koko rata-alueella. Lisäksi kultakin radalta löytyy rata­kohtaiset tarkemmat määräykset ja ohjeet.

1. Tervetuloa Keuruun Ampumaurheilukeskukseen.

- Tätä ampumarataa pitää Keuruun Ampumaratayhdistys ry.

- Ratavastaava on  Jukka Salonen  040-506 3386.

- Ratamestareiden yhteystiedot ja kartta rata-alueesta ovat ohessa.

- Radan osoite, koordinaatit ja ajo-ohje radalle on merkitty oheiseen karttaan sekä ampumakatosten infotauluille. Alue on pihakatu ja siellä on noudatettava 20 km/h nopeusrajoitusta.

Jokainen ampuja kirjaa käyntinsä ja laukausmäärän toimisto­rakennuksen postilaatikossa olevaan seurantavihkoon.

2. Nämä järjestyssäännöt koskevat sekä ampujia että muita radalla liikkujia. Jokaisen tulee huolehtia, ettei omalla toiminnallaan aiheuta häiriötä tai vaaraa muille henkilöille.

3. Yleisestä järjestyksestä rata-alueella huolehtivat ensisijaisesti Keuruun Ampuma­ratayhdis­tys ry:n määräämät valvojat. Valvojien antamia ohjeita ampumapaikkojen käytöstä, vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

4. Kilpailuissa on aina oltava ammunnanjohtaja. Harjoituksissa, joissa on enemmän kuin yksi ampuja, on aina nimettävä ammunnan valvoja.

5. Ampumaradalla ovat ampuma-aikojen puitteissa oikeutettuja ampumaan viranomaiset, yhteisöt ja henkilöt, joilla on lupa radan käyttöön.

                      AMPUMA-AJAT:                                      .22 cal aseet

                      MA – PE       klo 08:00 – 20:00          klo 06:00 – 22:00

                      LA                 klo 08:00 – 18:00          klo 06:00 – 22:00

                      SU                 klo 12.00 – 18:00          Klo 08:00 – 18:00

Poikkeukset: Lauantaisin ja sunnuntaisin ampuminen on sallittu klo 08:00 – 20:00, kun tapahtumat on ilmoitettu ympäristölautakunnalle etukäteen vuosi-ilmoituksessa.

Rata on suljettu: Uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäislauantai, pääsiäispäivä,         2. pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, helluntai, juhannusaatto, juhannuspäivä, pyhäinpäivä, jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä.

6. Henkilöllä, jolla ei ole hallussapitolupaa ammuttavaan tai vastaavaan aseeseen, on aina asetta käsiteltäessä oltava henkilökohtainen ja luvan omaava 18 vuotta täyttänyt valvoja välittömässä lähei­syydessä.

7. Radalla saa ampua vain merkityllä ampumapaikalla ja sellaisella aseella, jolle kyseinen rata on tarkoi­tettu. Sallittuja kaliipereita ovat pitkissä ja lyhyissä käsiaseissa käytet­tävät urheilu- reserviläis- ja metsästyskaliiperit. Yli 12 mm kaliiperin käyttö edellyttää Ampumaradan pitäjän erikseen myöntämää ­lupaa. Haulikolla saa ampua vain kohti­suo­raan taustavallia kohti. Sarjatulella ampuminen on sallittu vain radalla 6. Sarjatulen käytöstä on ilmoitettava rataa varattaessa. Ennen ammuntojen aloittamista lupa on esitet­tävä ratavastaavalle. Valojuovien käyttö on kielletty metsä- ja ruohikkopalo­varoi­tuk­sen aikana.

8. Kutakin rataa koskevat erityisohjeet on esitetty ratakohtaisissa ohjeissa. Myös metalli­­maalien käytöstä on oma ratakohtainen ohjeistus. Ampujan on perehdyttävä ennen radalle menoa ko. rataa koskevaan ohjeistukseen.

9. Radalla saa käyttää vain siellä olevia ja sinne tarkoitettuja ratalaitteita. Tahallinen rata­laitteisiin ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ampuja on velvollinen korvaamaan tahallisesti aiheuttamansa vahingon.

10. Aseen käsittely radalla:

  • Aseen saa ladata vain ampumapaikalla
  • Muutoin ase on oltava aina lataamattomana, lukko auki/taitettuna tai suojuksessa
  • Kilpailuissa on käytettävä ns. turvalippua järjestäjän niin edellyttäessä
  • Ampumapaikalla ase on aina pidettävä suunnattuna ampumasuuntaan
  • Aseen käsittely on kielletty, jos ampumapaikan etupuolella on henkilöitä
  • Lopetettuasi ammunnan, varmista että ase on tyhjä!

11. Vie hylsyt, taulujäte ja muut roskat niille tarkoitettuihin keräysastioihin. Varmista erityises­ti, että radalle ei jää ampumattomia patruunoita!

12. Radan teknisiä laitteita saavat asentaa, muuntaa tai huoltaa vain ne henkilöt, jotka radan pitäjä on tehtävään hyväksynyt.

13. Yleisö saa oleskella vapaasti sille varatuilla alueilla. Vaara-alueelle (ampumapaikkojen etupuolelle) meneminen ilman valvojan lupaa on ehdottomasti kielletty.

14. Asiaton oleskelu ja liikkuminen ampumarata-alueella on kielletty.

15. Aseet ja päihteet eivät sovi yhteen. Päihtyneenä tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena aseen käsittely on ehdottomasti kielletty.

16. Tahallinen vahingonteko ja ilkivalta ilmoitetaan aina viranomaisille.

 

Keuruulla   19.2.2022

Ratavastaava                                       Jukka Salonen

 

ENSIAPUTARVIKKEET OVAT RATAPAVILJONGIN TOIMISTOSSA JA LUOKASSA.

Ampumarata-alue